Ý nghĩa của nghi thức giết mổ con vật trong Bani

Một nghi thức quan trọng là phải cầu nguyện cho con vật bị giết theo nghi lễ trước khi cắt cổ động vật. Lời cầu nguyện còn khác tùy theo từng trường phái khác nhau. Nhưng lời cầu nhân danh Awlua Huk Su Po Kuk là phổ biến hơn cả và được cho là điều kiện quan trọng của Một số hành động bị cấm như:

Bắt con vật nằm xuống trước rồi sau đó mới mài dao là việc làm không được chấp nhận, vì lý do nhân đạo nên hành động mài dao trước mặt động vật trong lúc cắt cổ là không được chấp nhận.

Để cho dao cắt chạm vào tủy sống hoặc là cắt đứt cổ động vật là việc làm không được chấp nhận. Việc cắt đứt đầu, đánh vào đầu hoặc là đập đầu là việc làm đáng ghê tởm đối với cộng đồng Bani nói chung.
Bẻ gãy cổ, lột da, cắt đứt từng phần hay là nhổ lông trong khi động vật vẫn chưa chết hẳn là không thể chấp nhận. Đôi khi trong các lò giết mổ công nghiệp, để đạt được tiến độ người ta đã tháo sừng, tai, chân trước trong khi con vật vẫn chưa chết hẳn. điều này đi ngược lại với nguyên tắc và yêu cầu của và cần phải tránh.
Thao tác với dụng cụ cắt đã cùn (không bén) là không được chấp nhận.
Không được cắt cổ con vật khi để con khác nhìn thấy cảnh đồng loại bị giết. Điều này đi ngược lại tiến trình giết mổ nhân đạo

Việc chuẩn bị hành lễ, đào một cái lỗ phải đặt con vật nằm gọn xuống dưới đất gần cái lỗ được đào sẵn, để đầu con vật phải quay về hướng nam, chân hướng bắc, mặt động vật quay về hướng đông, thầy làm lễ quay mặt mình về hướng tây hướng mặt trời lặn, khi cắt tiết động vật xong, động vật phải trở đầu ngược lại, quay đầu về hướng bắc chân hướng nam mặt quay về hướng tây, đặt theo chiều hướng chôn người chết của Tôn giáo Bani

Chức sắc Awal chỉ được giết mổ những con vật cúng như, gà, dê, trâu

Các món để chuẩn bị mổ con vật gồm:
Sa baoh salao takai = một cái mâm có chân
Sa blah ciéw beng = một tấm chiếu
Sa balaok kalan buh mu = một cái lọ bỏ cát lồi
Limâ gul hala panâng = tem 5 miếng trầu câu
Sa mbaik dhaong = một con dao

Darah hâ lintapin saong tanâh riya suan thép ganuh hâ nao maliéng kanâ Alua Huk Su Po Kuk ralaow hâ kau jaw ka anâk adam kalik baluw hâ kau jaw ka kagap patih kagap mariah talang hâ kau jaw mala-ikah mala-ikat klah hâ hia déh kau hia ni klah dunya tel akarah nurok Allaham dulilla hik Rabir alami nâk

Kinh để cúng con vật được tạm dịch là:

Máu nhà ngươi huyền bí cùng với đất trời, linh hồn hào quang của nhà ngươi để cúng tế cho Alua Huk Su Po Kuk, thịt nhà ngươi ta ban cho loài người, còn da với lông nhà ngươi ta ban cho đà dưới bạc đỏ, còn xương nhà ngươi ta ban cho loài quỷ để cho nhà ngươi khỏi khóc đằng bên kia ta khóc đằng bên này, còn vang vọng từ trần gian cho đến thế giới bên kia.

Nguồn: Acar Nguyễn Ngọc Quỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *