Quan niệm phiến diện về công năng của chữ dân tộc

Lý Tùng Hiếu

p1190954Trong những thập niên gần đây, việc xây dựng, sửa đổi, triển khai chữ viết của các tộc người thiểu số ở Việt Nam chỉ thu được những kết quả không mấy khả quan. Một nguyên nhân sâu xa của tình trạng đó là sự phiến diện trong những tri thức, những quan niệm cơ bản về công năng chữ viết.

Continue reading