[Dissertation] Register in Eastern Cham: Phonological, phonetic and Sociolinguistic approach

Marc Brunelle August 2005

Cornell University

m11688_vmThe Chamic language family is often cited as a test case for contact linguistics. Although Chamic languages are Austronesian, they are claimed to have converged with Mon-Khmer languages and adopted features from their closest neighbors. A good example of such a convergence is the realization of phonological register in Cham dialects. In many Southeast Asian languages, the loss of the voicing contrast in onsets has led to the development of two registers, bundles of features that initially included pitch, voice quality, vowel quality and durational differences and that are typically realized on rimes. While Cambodian Cham realizes register mainly through vowel quality, just like Khmer, the registers of the Cham dialect spoken in southcentral Vietnam (Eastern Cham) are claimed to have evolved into tone, a property that plays a central role in Vietnamese phonology. This dissertation evaluates the hypothesis that contact with Vietnamese is responsible for the recent evolution of Eastern Cham register by exploring the nature of the sound system of Eastern Cham from phonetic, phonological and sociolinguistic perspectives.

Access the full paper here: http://aix1.uottawa.ca/~mbrunell/Eastern%20Cham%20register.pdf

 

Bản dịch tiếng Việt: Châu Đốc Muslims (Vietnam) faced with Salafism

Bản dịch của ông Ngụy Văn Nhuận (Pháp) và ông Ysa Cosiem (Mỹ) 

TÓM LƯỢC

img-1Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, bao quanh thị xả Châu đốc, Tỉnh An Giang (Việt nam), cộng đồng người Muslim kháng cự lại với những mưu toan thanh khiết hoá Islam bị áp đặt bởi tác động của thuyết Salajiyah. Từ 30 năm qua, những nhà cải cách từ các trường đại học Islam Trung Đông muốn hủy bỏ di sản văn hóa Islam không đúng với các nguồn thành văn của tôn giáo. Các làng xã chia rẽ nhau, các mối bất hoà đã nổ ra trong các gia đình, ghi dấu ấn sâu xa trong cộng đồng. Ngày nay, việc các lễ thức như tưởng niệm ngày sanh củaThiên sứ và cúng kiến các thánh nhân Muslim, bị Islam Salafiyah lên án, đang lan rộng. Chánh sách của Việt Nam kíểm soát và đóng khung việc hành đạo đã góp phần vào việc giới hạn ảnh hưởng của thuyết Salafiyah. Sự quay đầu trở lại với một mưu toan cải cách bất thành của người Muslim Việt Nam. Continue reading

Khám phá các nguồn kể lại của người Chàm với lịch sử ly tán của người Chàm ở Cambodia

Nicolas Weber

Bản dịch: Hồ Thị Vui

Hiệu đính: Ysa Cosiem

downloadTÓM TẮT
Người Chàm có lịch sử lâu dài ở Campuchia. Sự hiện diện của họ ở nơi này có thể là từ thế kỷ thứ 10 sau công nguyên. Điều đáng ngạc nhiên là, rất ít nguồn tư liệu lịch sử về sự tồn tại của người Chàm và để có thể hiểu được một phần nhỏ bức tranh người Chàm ly tán giai đoạn từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 lại đa phần dựa vào các Biên niên sử của Hoàng gia Khmer. Tuy nhiên, người Chàm sở hữu một lượng lớn những tài liệu văn bản về lịch sử hiện đại của mình, chứa những thông tin đáng giá về tình hình văn hóa và chính trị của Campuchia từ cuối thế kỷ 18 đến khi người Pháp thành lập vùng bán đảo Đông Dương vào thế kỷ 19. Bài viết này đưa ra ý kiến về việc kiểm tra 2 bộ tài liệu đặc biệt hữu ích cho việc hiểu lịch sử sự phân hóa của người Chàm ở Campuchia: Những Bản Kể Lại của cá nhân sau thế kỷ 18 và thế kỷ 19, cùng những ghi nhận không chính thống và những bảngphả hệ Hoàng gia. Viết theo thể thơ, các văn Bản Kể Lại ghi lại khoảng thời gian lịch sử quan trọng giữa Vua Ang Chan (1797 – 1835) và Vua Norodom (1860 -1901). Những tài liệu này cung cấp những thông tin sâu sắc về sự tham gia của dân tộc Chàm trong chính trường Campuchia và những thông tin vô giá về việc người Chàm di dân ở trong và ngoài biên giới Campuchia. Hơn nữa, những tài liệu này cũng cung cấp những thông tin liên quan đến nền tảng các cuộc định cư của người Chăm mà ngày nay vẫn còn tồn tại ở Campuchia và ở miền Tây Nam Việt Nam. Theo phả hệ hoàng tộc, mặc dù tính tin cậy của tài liệu là có thể bị nghi ngờ, thì tài liệu này cũng đáng đề cập đến vì nó cho thấy những nỗ lực của người Chàm trong việc hợp pháp hóa sự hiện diện của mình ở Campuchia bằng cách liên hệ những ký ức về Chàmpa xưa, những vị vua trước đó với sự hiện hửu của họ ở Campuchia. Cùng với những phả hệ Hoàng tộc hiện còn lưu lại, thì một bằng chứng thú vị về nhận thức của người Chàm về quá khứ như là một chuỗi xuyên suốt lịch sử giúp vẽ nên bức tranh về nhận thức văn hóa, chính trị của họ đang được hiển lộ. Continue reading

Lowland Participation in the Irredentist ‘Highlands Liberation Movement’ in Vietnam, 1955-1975

William B. Noseworthy

431753_693322019994_1228678755_n

In the field of mainland South-East Asian history, particular attention has been granted to highlandlowland relations following the central argument James Scott presented in The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland South-East Asia. Scott’s analytical perspective echoes a long-term trend of scholarly examinations in the region. In a similar fashion, historical examinations of the Vietnam War period view the so-called ‘highlands liberation movement’ or the Unifi ed Front for the Struggle of the Oppressed Races (FULRO) through the lens of a highland-lowland dichotomy. However, based on an examination of the biography of the Cham Muslim leader Les Kosem and various FULRO documents, this article challenges dominant assumptions based on Scott’s argument and argues that a focus on minority-majority relations is essential for understanding the origins of irredentist claims of indigenous peoples in the region.

Keywords: FULRO; Highland-Lowland Relations; Irredentism; Mainland South-East Asia; Vietnam War

Read the full paper here: http://www.seas.at/aseas/6_1/ASEAS_6_1_A2.pdf

The origin and diffusion of betel chewing: a synthesis of evidence from South Asia, Southeast Asia and beyond

THOMAS J. ZUMBROICH*

Abstract

dsc_0645The preparation of a betel quid generally involves the combination of slaked lime with two plant products: the seed of Areca catechu L. (‘areca nut’) and the leaf of Piper betle L. (‘betel leaf’). This paper aims to provide a comprehensive perspective on how the habit of betel chewing originated and was diffused across Southeast Asia, South Asia and the Pacific Islands before the common era. The limited biogeographical data available on the two plant species are consistent with a restricted natural distribution which was followed by a wide dispersal by human agency. A critical review of past archaeobotanical reports from South India to Papua New Guinea challenges some of the earliest dates claimed for betel chewing. By synthesizing evidence from the disciplines of archaeology, historical linguistics and textual analysis on the plants and the material culture of betel chewing, a picture emerges that is far more complex than had previously been suggested. Currently no single model of dispersal, such as the migration of Austronesian speakers,

1 Keywords betel chewing – A. catechu L. – Piper betle L. – lime – biogeography – archaeobotany – historical linguistics – āyurveda – Austronesian – South Asia – Southeast Asia – Pacific Islands

See the full paper here: http://rooneyarchive.net/betel_section/zombrich_betel_2007.pdf

The East Sea World and the Connection of Champa and Indian Culture

Luong Ninh, Ph.D.

 Abstract

   11811510_10153505929963399_562035184949002325_nAfter  the Discovery of  Sa Huynh Culture  which provided  us with  knowledge of the   relation between  this Culture and   the one  existing  in the East Sea, even far across ocean-the Malayo-Polynesians, The  Community  of that was of master of Sa Huynh Culture  could be  Population   constituting  the State of Champa, also of Malayo-Polynesian speakers, called the Chams,  considered  themselves the owner-master of State Champa. So were the Chams coming into the desert? Were they the unique population on the shore, the only people of Champa? No. What was other Population? The first question to be addressed.

In the ancient area of Champa, one can find   many vestiges, such as kalan (Temple), of brick, Stelae written in Sanskrit and ancient Cham, a lot of Deity statues of stone, sculptural pictures all originated from prototype of Indian Art School.  Was India the single partner of Champa? No, there was also China. There were a lot of Chinese productions and a quantity of money in Archaeological Museum. The 2nd question to be proposed. So, is it occurred a choice of “Partner”?  What was the causality? The feeling of love or hate?  Willingly or pressure? This is the 3rd Issue to be proposed and to deliberate.

 This paper presents respectively the Mode and the Processes of Indian Cultural Influences to the local People on the shore of the present Vietnam, constituting the State of Champa and Funan in 3 stages-in the North Champa, in the South, and the Connection of Indian Culture coming from the Andaman Sea to the East Sea in Pacific, with the local People -Vnam, Bnam-nowadays: Mnong Gar, Penongs in the South of West Highland of Vietnam. The Mode and the Processes of 3 stages of Indian Cultural Influences in   the North Champa, South Champa and Funan, trying to explain the issues proposed.

  Continue reading

The Early History of the Eastern Part of the Southeast Asian Mainland

I recently received a copy of a new book entitled Ancient Vietnam: History, Art and Archaeology by Anne-Valérie Schweyer, a French scholar whose specialty is Cham epigraphy. It was published by River Books in Bangkok.

River Books has published some very nice volumes which are essentially “travel guides for educated people.” They are beautifully illustrated books which contain historical and cultural information about places in Southeast Asia, and they usually include references and a bibliography so that even scholars can find them useful.

Shweyer’s work unfortunately does not contain references or a bibliography. It also contains some embarrassingly out-dated information, such as the claim that “the term Việt refers to an ethnic group, probably coming from southern China around the beginning of the Christian era.” So the book has its weaknesses.

However, it also has a great strength, and that is that it is “Cham centric.”

Continue reading

The Birth of Champa

Anne-Val´erie Schweyer

AAEAAQAAAAAAAAJ3AAAAJGZkODE2NmM1LTU4OGItNDc2ZC1hNzc4LWM2Y2M0MzM2NTc0ZgThis paper will attempt to illuminate what was meant by Linyi and Champa. If it can be shown that there were polities on the lower middle coast of today’s Vietnam before the words ‘Cham’ or ‘Champa’ appear in inscriptions and we should be able to clarify the precise birthdate of ‘Champa’. We must rely on Chinese texts and archaeological and epigraphic traces. Researching these sources tends to define the Cham area as a mosaic of different territories rather than a unified territory strung along the coast. Thus Linyi and Champapura were distinct territories, among others, which had existed since Austronesians first settled the coastal valleys of Vietnam.

Access the full paper here: https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/828812/filename/AVS_Birth_of_Champa_2012.pdf