[Dissertation] The field of ancient Cham art in France: a 20th century creation: a study of museological and colonial contexts from the late 19th century to the present

 

luan-an

 

Abstract

This thesis takes a new look at the art of ancient Champa. Breaking away from traditional studies, it looks at the art not in its ancient Cham context, but rather through its present and recent past contexts.

pgtypnmzThe study asks “What exactly is Cham art?” To answer this, I examine not only the artworks, but also the museums and exhibitions, the display and classification. After an introduction explaining the background to the research, Chapter 2 contrasts two statues of Ganesh in French museums, tracing their biographies and questioning what constitutes Cham art. In Chapter 3, I examine the architectural line-drawings of Henri Parmentier, which have represented Ancient Champa visually for over a century, revealing the complex temporality within which they mediate between the present and multiple pasts. Chapter 4 looks at the history of the Danang Cham Sculpture Museum through the choices and decisions of the men who have shaped Cham art into what it is today.

Continue reading

Greetings and Happy Holidays!

15590504_1361388857227447_3106465920541689346_nThe Cham Studies team would like to send well wishes and kind regards to everyone this holiday season. Over the last year, Cham Studies has continued to develop as a collaborative space for the dissemination of research on Cham culture, history, language, and heritage. We hope that, in the new year, these efforts will continue in promoting all things Cham across the globe through innovative research and deeper understandings of what it means to be Cham. We thank all of our readers for your continued support, and look forward to a bright 2017. Seasons greetings and Happy Holidays!

-The Cham Studies Team –

Nhóm Nghiên cứu Chăm xin gửi những lời chúc tốt đẹp và trân trọng nhất đến tất cả mọi người nhân mùa lễ này. Trong năm vừa qua, nghiên cứu người Chăm đã tiếp tục phát triển như là một không gian tương tác cho việc phổ biến nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, và di sản của người Chăm. Chúng tôi hy vọng rằng, trong năm mới, những nỗ lực này sẽ tiếp tục trong việc thúc đẩy trên tất cả mọi mặt về nghiên cứu người Chăm trên toàn cầu thông qua các nghiên cứu sáng tạo và hiểu biết sâu sắc hơn về những ý nghĩa với người Chăm. Chúng tôi cảm ơn tất cả các độc giả  đã tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, và mong muốn một năm mới  2017 tươi sáng hơn.

Ngày lễ vui vẻ!

Quá trình bản địa hoá ở vương quốc Champa (Thế kỷ 15-17)

 

ĐỔNG THÀNH DANH

champamapmod

Tóm tắt:

Bài viết này muốn gây sự chú ý đến một thời kỳ lịch sử ít được biết đến của vương quốc Champa, từ sau thế kỷ thứ XVI, tức là sau sự sụp đổ của Vijaya. Mà trọng tâm của của nó là tìm hiểu và phân tích về những chuyển biến quan trọng của Champa trong giai đoạn này dẫn đến một thời kỳ được gọi là bản địa hóa trong tiến trình lịch sử sử của vương quốc ấy. Trong đó, tác giả giành sự quan tâm vào các yếu tố bản đại hóa trên nhiều khía cạnh như tín ngưỡng – tôn giáo, chính trị – xã hội, văn hóa – văn minh. Hầu từ đó có thể phần nào làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử của Champa trong thời kỳ hậu vương quốc.

Từ khóa: Champa, lịch sử, thời kỳ hậu kỳ, yếu tố bản địa, bản địa hóa. Continue reading