Buổi báo cáo bảo tồn và số hóa văn bản Chăm

anh 8 (1)

Ảnh: Krisna Adam 

Việc lưu giữ và bảo tồn di sản văn hóa Chăm gặp nhiều khó khăn vì những nguyên nhân khác nhau. Câu chuyện dài khó thực hiện một sớm một chiều và đang tồn đọng nhiều vướn mắt. Kinh phí, công tác dân vận và sự quan tâm của các cấp ngành liên quan là những vấn đề được xoáy sâu trong Hội thảo Bảo tồn và số hóa văn bản Chăm diễn ra ngày 17 – 06 – 2015 tại Trường Đại Học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP HCM.

Chương Trình do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á – Trường Đại Học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP. HCM tổ chức.

Xem toàn văn tại đây: http://www.cvseas.edu.vn/BUOI-BAO-CAO-BAO-TON-VA-SO-HOA-VAN-BAN-CHAM_C79_D2867.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *