Con đường di sản – LỄ HỘI KATÊ

Con đường di sản – LỄ HỘI KATÊ

Con đường di sản – LỄ HỘI KATÊ 🌿✨🍁Sắc Màu Các Dân Tộc (VTV 2017)

Nghiên Cứu Chăm – Chamstudies 發佈於 2018年8月6日星期一

Con đường di sản – LỄ HỘI KATÊ
🌿🍁
Sắc Màu Các Dân Tộc (VTV 2017)

Quatre Lexiques Malais-Cam anciens rédigés au Campa

lexique-20-2

Quatre Lexiques Malais-Cam anciens rédigés au Campa (Bốn tự điển cổ Mã Lai-Chăm sáng tác ở Champa) là tác phẩm viết bằng tiếng Pháp do Viện Viễn Đông Pháp (EFEO) ấn hành ở Paris vào năm 1999, dày  397 trang. Tác phẩm này dịch sang tiếng Mã Lai mang tựa đề “Empat lexkison bahasa Melayu-bahasa Cam yang di sunsun di Campa pada abad ke -17 » xuất bản tại Kuala Lumpur bởi Bộ Văn Hoá Mã Lai và Viện Viễn Đông Pháp (EFEO), vào năm  2000 gồm 403 trang.

Tự điển cổ Mã Lai-Chăm là công trình nghiên cứu dựa vào 7 tác phẩm viết bằng Akhar Thrah Chăm mang nhiều tựa đề khác nhau: Ni papnuec puec Jawa, Ni Jawa lang, Ni panuec maduen puec Jawa atulang, Ni panuec puec Jawa talang, Ni Jawa Ahaok, Ni penuec Jawa lang ngap gruk yau ni. Để đơn giản hoá cách trình bày, Ts. Po Dharma đặt cho 7 tác phẩm này một tên gọi chung là  Atulang Jawa Ahaok (từ điển ngôn ngữ của người thuỷ thủ Mã Lai)

Continue reading

Thánh đô Mỹ Sơn và Pô Nagar Nha Trang: tham cứu về tín ngưỡng vũ trụ lưỡng hợp-lưỡng phân của vương quốc Chiêm Thành

Trần Kỳ Phương & Rie Nakamura 

02045357_cham 14Thánh đô Mỹ Sơn: Tín ngưỡng hoàng gia của tiểu quốc miền Bắc Chiêm Thành (Campà) *

Văn bia đầu tiên của Mỹ Sơn đã được phát hiện thuộc triều vua Bhadravarman, người mà sử liệu Việt Nam và Trung Hoa gọi là Phạm Hồ Đạt hay Fan Hu-ta, trị vì khoảng năm AD 380- 413. Minh văn này đề cập đến việc nhà vua dựng một ngôi đền để phụng hiến Thần Bhadresvara (Siva); và xác lập vùng đất được chọn để xây dựng thánh địa của hoàng gia, là, dựa vào ngọn núi thiêng ở phía nam thung lũng tên là Mahaparvata/ Đại Sơn Thần, mà, ngày nay nhân dân trong vùng gọi là núi Răng Mèo hay Hòn Quắp [C72 (ký hiệu văn bia Chàm)]( Jacques 1995: 5, 204; Trần 2002; 2004: 3-5, 33-5; Majumdar 1985: Inscription #4, 4-8). Continue reading

Selected Groups in the Republic of Vietnam: The Cham

COUNTERINSURGENCY INFORMATION ANALYSIS CENTER SPECIAL OPERATIONS RESEARCH OFFICE

1432150178811This working paper on the Cham is the third of a pre-publication series on the groups being distributed on a limited basis. It is a descriptive report based on secondary sources dealing with the Vietnamese society. Field research was not undertaken, although the comments of consultants and personnel recently returned from Vietnam have been incorporated. The final report will contain line drawings and illustrations.

It must be recognized, then, that this paper on the Cham is not an exhaustive study. Further, the information contained herein may be dated even before it is published and may be subject to modification in the light of new developments and information. Although it contains the latest information available, the user is cautioned to consider this study as a point of departure to be checked against the current circumstances or conditions of the particular area in which he is working. Continue reading

Chiêm Thành lược khảo

3Chiêm Thành lược khảo xuất bản năm 1936 với lời đề Tựa của chủ bút Tạp chí Nam Phong Phạm Quỳnh là cuốn sách đầu tiên bằng quốc ngữ viết về dân tộc và đất nước Champa.

Continue reading

Văn hóa phi vật thể của người Chăm Ninh Thuận

10934023_10204592157101433_112373427508533859_n

Người Chăm Ninh Thuận là cư dân chiếm số dân đông nhất trong cộng đồng  tộc ngươì Chăm cả nước. Tộc người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận ngày nay là cư dân bản địa, sinh tụ lâu đời, gắn liền với sự hình thành và phát triển vương quốc Champa cổ từ thế kỷ thứ II đến nửa đầu thế kỷ XIX sau công nguyên, sau đó hòa nhập vào cộng đồng đa dân tộc Việt Nam cho đến ngày nay. Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, người Chăm đã sản sinh và để lại cho hậu thế một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng và đặc sắc, đặc biệt là văn hóa phi vật thể. Di sản văn hóa vật thể ở đây có thể kể đến những kiến trúc tôn giáo như đền tháp, kiến trúc dân sinh, nhạc cụ, trang phục cổ truyền, hệ thống nông cụ, phương tiện di chuyển, gốm, vải vóc, hoa văn… Văn hóa phi vật thể với hệ thống tín ngưỡng dân gian, tôn giáo, lễ hội, văn học dân gian, văn chương, ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật tạo hình, múa hát, y thuật, tri thức dân gian…

Continue reading