The Indianized States of Southeast Asia by George Coedes

Image result for The Indianized States of Southeast Asia by George CoedesCoedes started the book by briefly describing the geographical characteristic of southeast Asia then explaining the term of ‘Indianization’ which for him is more into the influence of arts, custom and religion of India. He also included the usage of Sanskrit language as a huge characteristic of Indianization. He later focused on each Kingdom like Funan, Angkor, Srivijaya and Majapahit. Coedes also included the declined of the kingdoms and provide us few theories in Indianization of Southeast Asia.

This is a great book for those who were interested in learning the early kingdom in Southeast Asia or anybody interested in Indianization. I came across to a few books that have different view about the type of Buddhism during the earlier kingdom, Coedes wrote that it was Mahayana but there were other scholars said about other type of Buddhism. We were discussing about it during the class and my friend told me that he found it in Wikipedia. He is just ridiculous to say that! I need to read more and do more research on it Continue reading

Tấm bia thứ hai viết bằng Akhar Thrah Chăm tìm thấy ở Campuchia

Ts. Pgs. Po Dharma (EFEO)

Cham akhar thrah IN Cambodia

Văn khắc chụp bởi TS. Ea Darih

 

 Campuchia là quốc gia láng giềng của Champa, đã từng để lại nhiều bia đá viết bằng chữ Khmer cổ đại và trung đại, trong đó có một tấm bia viết bằng  Akhar Thrah Chăm gọi là bia Dambang Dek mà nhà nghiên cứu Pháp, E. Aymonier đã trình bày trong bài viết mang tựa  đề “Recherches et Mélanges sur les Chams et les Khmers” đăng trong tập san Excursions et Reconnaissances IV‑10 (1881), trang 167‑186. Tấm bia này được tìm thấy ở Dambang Dek thuộc tỉnh Kompong Siem, hôm nay là tỉnh Kompong Chàm, nơi tập trung đông đảo nhất người Chăm trong vương quốc Campuchia. Bia Dambang Dek khắc trên tấm đá sa thạch có bề dài 150 cm, bề ngang 50 cm và bề cao 14 cm, gồm có 8 hàng chữ. Nội dung của tấm bia nhằm kể lại lời khuyên răn của một công chúa Chăm dành cho đứa con của mình trước khi từ trần vào ngày 8 thượng tuần trăng. Cho đến hôm nay, người ta cũng không biết công chúa Chăm này là ai và thuộc về niên đại nào?

 

Xem chi tiết tại website Champaka: http://champaka.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1336:tan&catid=34:lichsu&Itemid=28