PO ROMÊ TOWER, PANDURANGA (Ninh Thuan Province)

Author: Dave Paulson

Constructed during the 17th century, Po Romê is the last major tower built during the #Champa civilization, which spread throughout central Vietnam from the 2nd to 19th centuries. Archeologists and contemporary architects are still confounded by the indigenous #engineering of these structures (cf. Hardy et al. 2009). The main entrance faces east, a sacred direction for the Cham, and is adorned with the statue of #Shiva. This particular tower was built for worshipping King Po Romê (1627—1651), who is accredited by some for introducing the notions of Aheir and Awal into Cham cultural #philosophy (Yasuko 2010). Built in sun-dried red-brick clay, these famous towers endure into the present and function as holy sites for contemporary religious practice. Continue reading

Nội San Roh Twah – số đặc biệt về ngôn ngữ Chăm

Nội san Roh Twah là nội sang nghiên cứu của người Chăm trước năm 1975. Với mong muốn cung cấp cho quý đồng nghiệp nghiên cứu có cơ hội tiếp cận với những bài viết của các bậc tiền bối, Chamstudies xin chia sẻ một chuyên san đặc biệt về ngôn ngữ Chăm. Một vấn đề đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng Chăm.

Untitled

Continue reading

Learn Cham language in seven days

 

Bảy ngày học chữ Chăm

-@-Panuec payua-@-

Ikan di Ram

    11427744_1082789525083192_716726603673785606_n   Trong lòng luôn bức rức với những nỗi buồn man mác về một thứ tiếng, tuy vẫn được gọi là “Ngôn ngữ Mẹ đẻ” nhưng tiếc thay khả năng sử dụng chúng quá ư là tẻ nhạt, độn ngoại lai đến hơn 50% trong tiếng nói giao tiếp hàng ngày. Vậy còn chữ viết thì sao?

Với mong muốn nhỏ nhoi cùng gìn giữ và bảo lưu những giá trị truyền thống văn hóa cao đẹp của cha ông, chẳng đi đâu chi xa vời, hãy trở lại với tiếng nói và chữ viết, ta sẽ thấy được nhiều?

Quyển tập “Akhar Thrah 7 Harei” hy vọng sẽ giúp cho các bạn, cho những ai biết nói nhưng còn chưa nhận dạng được mặt chữ có thể từng bước một tự học một mình và sẽ vỡ òa trong hạnh phúc chỉ sau 1 tuần (Tất nhiên nếu có được một người hướng dẫn thì càng tốt, và thời gian sẽ càng rút gọn^^)

Continue reading