From Champa to Nguyen: the archaeology of central Vietnam

We are now inviting paper presentation proposals for the 2nd SEAMEO SPAFA International Conference in Southeast Asian Archaeology. Presentations are meant to be 15-20 minutes long (depending on the panel’s convener). Proposals will be assessed and accepted until February 2016.
PANEL: FROM CHAMPA TO NGUYEN: THE ARCHAEOLOGY OF CENTRAL VIETNAM
Anne-Valérie Schweyer
CNRS-France
anne-valerie.schweyer@cnrs.fr

Do Truong Giang
Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS), Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)
Giangiseas@gmail.com

This panel suggests a pooling of studies on two provinces of Central Vietnam. The history of each territory is conditioned by its geography and different perspectives will enrich the political, economic or religious knowledge that we already have. This panel aims to shed light on the regional importance of this particular coastal region. The occupants of the time of Champa kingdoms and the Nguyen Lords, in relation with the Highland populations, have all left their mark on this territory. By bringing together the imprints of these different pasts, we shall be able to reconstruct the process of settlement of the whole plain (around the Huong, Bô, Ô Lâu, Giang/Quang Tri and Ben Hao rivers) and thus better understand the construction of the region through these historical eras. By choosing these two important eras of central Vietnam history, the panel’s papers might shed new light on the historical continuity and discontinuity of this region in two different (but successive) periods of time. Continue reading

Hợp tác quốc tế về chương trình nghiên cứu ấn triện Champa

an trien tdChampa là vương quốc có nền văn tự lâu đời. Bia Võ Cạnh (Nha Trang) viết bằng chữ Chăm cổ vào thế kỷ thứ II là thí dụ điển hình. Bên cạnh những văn bản khắc trên văn bia, những tác phẩm văn học bằng Akhar Thrah truyền thống, vương quốc Champa còn để lại cho hậu thế một kho tàng tư liệu hoàng gia được phát hiện vào năm 1902 hiện đang lưu trử tại thư viện của Société Asiatique de Paris.

Tài liệu hoàng gia Champa tập trung 5227 trang trong đó có 4402 trang viết bằng Akhar Thrah Chăm và 825 trang bằng tiếng Hán và Nôm mà Ts. Po Dharma đang nghiên cứu và chuyển ngữ sang tiếng La Tinh từ mấy năm qua. Đây là tư liệu chính thức của vương quốc Champa dưới thời đô hộ của nhà Nguyễn kể kể từ năm 1692, được chứng thực bởi 405 ấn triện khắc bằng chữ Hán do nhà Nguyễn ban cho và 2 ấn triện bằng Akhar Rik. Continue reading

AAS SEAC SOUTHEAST ASIA TRANSLATION SUBVENTIONS

The Translation Project Group of the Southeast Asia Council (SEAC) of the Association for Asian Studies intends to award subventions to support the translation of key texts not yet published in the social sciences and humanities from a Southeast Asian language into English.

Texts, which may be of any length, will be evaluated according to their importance within a disciplinary study of Southeast Asia, or for their decisive impact on the region.

Proposals will be evaluated according to the following criteria:

  1. Importance of the text to scholarship and teaching about the region;
  2. Significance of the genre and how well it is represented in existing translations;
  3. Qualifications of the translator;
  4. Probability of successful completion;
  5. Likelihood of publication;
  6. Probability of classroom use

More details here: http://www.asian-studies.org/Grants-and-Awards/SEAC-Translation

Buổi báo cáo bảo tồn và số hóa văn bản Chăm

anh 8 (1)

Ảnh: Krisna Adam 

Việc lưu giữ và bảo tồn di sản văn hóa Chăm gặp nhiều khó khăn vì những nguyên nhân khác nhau. Câu chuyện dài khó thực hiện một sớm một chiều và đang tồn đọng nhiều vướn mắt. Kinh phí, công tác dân vận và sự quan tâm của các cấp ngành liên quan là những vấn đề được xoáy sâu trong Hội thảo Bảo tồn và số hóa văn bản Chăm diễn ra ngày 17 – 06 – 2015 tại Trường Đại Học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP HCM.

Chương Trình do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á – Trường Đại Học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP. HCM tổ chức.

Xem toàn văn tại đây: http://www.cvseas.edu.vn/BUOI-BAO-CAO-BAO-TON-VA-SO-HOA-VAN-BAN-CHAM_C79_D2867.htm

Preservation Workshops with Restricted Resources Preserving Cham Manuscripts in Vietnam

anh 8 (1)

Ảnh: Krisna Adam

The workshop was developed to raise awareness about the endangered situation of the ancient manuscripts belonging to the Cham, a minority group of people in Vietnam, and how to preserve them with the limited resources available in the country. While the instructors achieved those objectives, what made the workshop truly successful was the support from colleagues in Vietnam. We found that the librarians and archivists in Vietnam were passionate about preserving their cultural heritage, but lack the skills and resources to do so properly according to Western archival practice.

Link: http://www2.archivists.org/sites/all/files/PreservationWorkshopsWithRestrictedResources-CaseStudy1_0.pdf