Yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và Islam giáo trong tôn giáo của người Chăm Ahiér qua bộ kinh Lá buông (Agal Bac) mới phát hiện


YẾU TỐ BẢN ĐỊA, BÀLAMÔN GIÁO VÀ ISLAM GIÁO TRONG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI CHĂM AHIÉR QUA BỘ KINH LÁ BUÔNG (AGAL BAC) MỚI PHÁT HIỆN

Sakaya

Tóm tắt: Bài viết này, tác giả giới thiệu tổng quan về chủ đề, nội dung của bộ kinh – văn bản lá buông (agal bac) mà tu sĩ Basaih, Po Adhia người Chăm Ahiér đang lưu giữ và dùng để hành lễ hiện nay. Thông qua bộ kinh và việc thực hành nghi lễ của các tu sĩ, tác giả bóc tách nhiều lớp văn hóa, tôn giáo khác nhau trong cộng đồng Chăm. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng: tôn giáo Bàlamôn ở người Chăm Ahiér không hoàn toàn chính thống mà là sự dung hòa các yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và Islam giáo.

Continue reading

Reviving traditions and creating futures

William Noseworthy

Katé is one of the largest festivals and religious gatherings of the Cham people of Southeast Asia. It is the largest Cham festival in Vietnam, where the Chams have their ancestral homeland. It is perhaps due to its popularity that there are two dominant misconceptions regarding Katé. The first is that Katé is the ‘Cham New Year’. The second is that the festival is limited to the Cham ‘Brahmanist’ population, known as the Cam Ahier (or simply Cam). Continue reading

[Documentary film] Le royaume de la déesse

Dans l’ancien royaume du Champa, au sud du Vietnam, Po Nagar règne toujours en déesse incontestée. Elle a instauré le pouvoir des femmes sur les hommes. Chez les Chams, les femmes sont les chefs de famille et les ancêtres fondatrices de toute lignée familiale. Sous l’égide de Po Nagar, une minorité de Chams a subsisté jusqu’à nos jours. Les derniers héritiers du Champa continuent de pratiquer une religion originale peuplée de génies.

Durée 52 minutes

© Sasana Productions 2007 Marc Rozenblum

Images Lê Quang Hung –

Réalisation Agnès De Féo

Interprète Pham Hoang Hà –

Musique Che Linh –

Voix Anne-Sophie Aubin –

Montage Louise Lux

Traduction du vietnamien et sous-titrage Philippe Lambert

[Documentary film] A Strange Islam

Agnès De Féo’s documentary on Chams Bani of Vietnam

52 minutes – 2006

Un islam insolite (with English subtitles)
Réalisé par Agnès de Féo, 51 min, 2006, version khère avec sous-titres anglais
Dans ce documentaire, nous découvrirons la communauté Cham dans le sud-ouest du Vietnam. La majorité est de religion Hindou mais un tiers des villageois Cham sont musulmans. Ils sont divisés en deux branches (Cham Bani et Cham Sunni) et sont les descendants, un royaume dans le milieu du 19ème siècle.

The Cham of Vietnam: History, Society and Art

The-Cham-of-Vietnam

Edited by Bruce Lockhart and Tran Ky Phuong

The Cham people once inhabited and ruled over a large stretch of what is now the central Vietnamese coast. The Indianized civilization of this Austronesian-speaking group flourished between roughly the third and fifteenth centuries, and they competed with the Vietnamese and Khmers for influence in mainland Southeast Asia, but the Cham territories eventually became part of modern Vietnam. Written by specialists in history, archaeology, anthropology, art history, and linguistics, the essays in The Cham of Vietnam contribute to a revisionist overview of Cham history by re-assessing the ways the Cham have been studied by different generations of scholars of what “Champa” has represented over the centuries of its history. Several chapters focus on archaeological work in central Vietnam and position recent discoveries within the broader framework of Cham history, but there are also discussions of Cham economy, society and culture. Continue reading

Quá trình bản địa hoá ở vương quốc Champa (Thế kỷ 15-17)

 

ĐỔNG THÀNH DANH

champamapmod

Tóm tắt:

Bài viết này muốn gây sự chú ý đến một thời kỳ lịch sử ít được biết đến của vương quốc Champa, từ sau thế kỷ thứ XVI, tức là sau sự sụp đổ của Vijaya. Mà trọng tâm của của nó là tìm hiểu và phân tích về những chuyển biến quan trọng của Champa trong giai đoạn này dẫn đến một thời kỳ được gọi là bản địa hóa trong tiến trình lịch sử sử của vương quốc ấy. Trong đó, tác giả giành sự quan tâm vào các yếu tố bản đại hóa trên nhiều khía cạnh như tín ngưỡng – tôn giáo, chính trị – xã hội, văn hóa – văn minh. Hầu từ đó có thể phần nào làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử của Champa trong thời kỳ hậu vương quốc.

Từ khóa: Champa, lịch sử, thời kỳ hậu kỳ, yếu tố bản địa, bản địa hóa. Continue reading

[Book]Champa: Kerajaan Kuno Di Vietnam

Erlangga Ibrahim & Syahrizal Budi Putranto

Champa merupakan salah satu kerajaan basar dan  disegani di-Asia Tenggara pada zamannya. Berlokasi dl daratan yang saat lni menjadi wilayah tengah dan selatah dari negara Vietnam, ketenaran Champa tak kalah denggn kerajaah masa lalu di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit.

Champa Kerajaan Kuno Di Vietnam - Erlangga Ibrahim, Syahrizal Budi Putranto

Continue reading

Một số vấn đề nghiên cứu liên quan đến tín ngưỡng – tôn giáo truyền thống của người Chăm hiện nay ở Việt Nam

PGS.TS Thành Phần

2651bccdf569624a4f48e40145290b58_640Để hiểu rõ về tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của người Chăm thấu đáo hơn, chúng tôi tập trung quan tâm đến mối quan hệ giữa các cộng đồng người Chăm qua việc sử dụng thuật ngữ bản địa, nhận diện lại cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống và mối quan hệ giữa các tầng lớp xã hội trong cộng đồng người Chăm ngày nay

 

Continue reading

Hồi giáo của người Chăm – Những yếu tố bản địa

59_21_1343014674_81_0ataomoBTNguyễn Thị Thanh Vân

Người Chăm là dân tộc duy nhất ở Việt Nam theo Hồi giáo. Hồi giáo thế giới có những luật lệ khắt khe nhưng khi du nhập vào cộng đồng người Chăm nó đã bị biến đổi rất nhiều và mang đậm tính nhân văn tộc người bởi sức sống mãnh liệt của truyền thống văn hóa bản địa. Đó chính là đặc trưng văn hóa Chăm – Nền văn hóa gắn liền và bị chi phối một cách mạnh mẽ bởi sự đan xen và dung hòa của tín ngưỡng và tôn giáo.

Continue reading

風景のない国・チャンパ王国―残された末裔を追って

 

 51QJRr9+YgL 昨年(1999年)11月に、めこん社から『チャンパー歴史・末裔・建築』と題した本が、チャンパやチャム族にはまりこんだ3人の著者の手によって発行された。その一人である写真家の樋口英夫氏が、チャム族を中心とするチャンパの末裔の現在の生活・暮らし・表情を追いかけた記録が、本書である。著者が1992年から1994年にかけ、カンボジア、ベトナム、日本、中国・海南島、マレーシアの地でチャンパの末裔たちと交わった記録が、60ページ以上にわたってのフルページカラー写真とともに綴られている。まず末裔たちがこれほど広い地域に暮していることに驚かされるが、加えてアメリカ、カナダ、フランス、オーストラリアなどにも多くのチャム人が暮しているといわれる。

Continue reading