Văn hóa phi vật thể của người Chăm Ninh Thuận

10934023_10204592157101433_112373427508533859_n

Người Chăm Ninh Thuận là cư dân chiếm số dân đông nhất trong cộng đồng  tộc ngươì Chăm cả nước. Tộc người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận ngày nay là cư dân bản địa, sinh tụ lâu đời, gắn liền với sự hình thành và phát triển vương quốc Champa cổ từ thế kỷ thứ II đến nửa đầu thế kỷ XIX sau công nguyên, sau đó hòa nhập vào cộng đồng đa dân tộc Việt Nam cho đến ngày nay. Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, người Chăm đã sản sinh và để lại cho hậu thế một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng và đặc sắc, đặc biệt là văn hóa phi vật thể. Di sản văn hóa vật thể ở đây có thể kể đến những kiến trúc tôn giáo như đền tháp, kiến trúc dân sinh, nhạc cụ, trang phục cổ truyền, hệ thống nông cụ, phương tiện di chuyển, gốm, vải vóc, hoa văn… Văn hóa phi vật thể với hệ thống tín ngưỡng dân gian, tôn giáo, lễ hội, văn học dân gian, văn chương, ngôn ngữ, các loại hình nghệ thuật tạo hình, múa hát, y thuật, tri thức dân gian…

Continue reading

From ancient Cham to modern dialects: two thousand years of language contact and change

Author: Graham Thurgood. 1999.

Oceanic Linguistics Special Publication No. 28. Honolulu: University of Hawai‘i Press. xvii + 407 pp

Reviewed by R. A. Blust  at : Oceanic Linguistics
Volume 39, Number 2, December 2000

31ECT0C8QAL._SX308_BO1,204,203,200_As early as 192 a.d., Chinese dynastic records refer to “Lin-yi,” a powerful Indianized state that ³ourished in coastal mainland southeast Asia south of the Vietnamese in the Red River delta and north of Funan in the Mekong delta. In this groundbreaking work, Thurgood (T) documents the remarkable linguistic history of Lin-yi, better known to Western historians as Champa. A bird’s-eye view of major events in the linguistic history of Champa can be summarized roughly as follows:

(1) Somewhat over 2,000 years ago, an Austronesian-speaking population that was not yet completely differentiated from those speaking Malayic languages of western Indonesia arrived on the coast of Vietnam. Continue reading