[Ảnh văn hóa] Phong tục lễ cưới Chăm đạo Bani 

[Ảnh văn hóa] Phong tục lễ cưới Chăm đạo Bani 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh

Ảnh: Ngọc Sơn

Trước đây lễ cưới của người Chăm Bani thường được tiến hành trọng thể ở Thánh Đường ( Sang Magik ) với dụng ý hồi tưởng lại hôn lễ của con gái thánh Mohammat là Fatimah với Ali. ngày nay đám cưới của Chăm Bani chủ yếu được tiến hành ở nhà. Trước khi cưới một ngày, ở nhà gái dựng lên một cái rạp ở ngoài sân để làm nơi đón tiếp khách hai họ và làng xóm. Nếu hôn lễ chính thức cưới vào ngày thứ tư thì chiều thứ ba nhà trai phải lo tổ chức lễ để đưa con trai mình ra khỏi nhà. Sau khi ăn uống xong ở nhà trai, họ hàng cùng với ông mai của chú rể dẫn chàng trai về bên nhà gái chú rể ăn mặc theo phong tục nếu chàng trai đã được làm lễ Akarak thì phải mặc áo Luak, nếu chàng trai chưa trải qua lễ Akarak thì phải mặc áo trắng sơ mi kèm theo áo (Sah)

Kajang Lakhah biểu tượng cho thánh đường tạm của người Chăm theo đạo Bani thuở xưa người Chăm con trai phải cưới vợ không giống như bây giờ, vào thời kỳ loạn lạc Vua chúa và thần phải bàn lại với nhau để quy ra luật lệ làm cái Kajang Lakhah Po Acar thời xưa đi làm lễ cưới thì phải mang theo ( gai Kutruw ) cùng với ( Cíew Bang ) cái gậy. Kajang lakhah thì phải làm lễ ở nhà con gái vì các chàng trai khi làm lễ cưới xong thì phải đi tòng quân chiến đấu để giữ biên cương, gái cưới trai là một cái cớ để người chồng gửi người vợ mình cho nhà mẹ đẻ của cô ấy nếu chàng trai có hy sinh bỏ mạng ở chiến trường thì các cô gái vẫn được đi thêm bước nữa
Continue reading

Thư Mục Tài Liệu Tham Khảo Về Nghiên Cứu Chăm ở Việt Nam

Thư Viện Dân tộc học, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Đây là các đầu sách có trong thư viện Dân tộc học. Các bạn đọc có thể tải file dưới để tìm hiểu các nghiên cứu về dân tộc Chăm ở Việt Nam xưa và hiện nay.

Hình ảnh có liên quan

Continue reading

The Boxer Codex (Cham Selections)

Transcription and Translation of an Illustrated Late Sixteenth-Century Spanish Manuscript Concerning the Geography, History and Ethnography of the Pacific, South-east and East Asia

by George Bryan Souza and Jeffrey Scott Turley

The Boxer Codex is a collection of accounts, narratives, descriptions and illustrations concerning the geography, ethnography and history of people, polities and societies in the western Pacific and major segments of maritime and continental Southeast Asia and East Asia that were written in Spanish or translated from Portuguese to Spanish between 1574 and 1591 and compiled soon thereafter at Manila, the relatively newly established center of the Spanish imperial project in Asia. This important anthology was bound in the form of a codex in Madrid in the early 17th century; it was never copied or published thereafter. The present edition presents a complete transcription of the original Spanish manuscript of the Boxer Codex and a first-ever complete English translation, including reproductions of its illustrations, of this extraordinary work.  Continue reading

[Conference] Call for papers “Traditional pottery art of Cham People: Preservation and Development”

CALL FOR PAPERHình ảnh có liên quan

National and International Conference: “Traditional pottery art of Cham People: Preservation and Development”

 To whom it may concern.

Pottery of Cham people in Bau Truc village (Palei Hamu Craok), Ninh Thuan province, is a kind of ancient pottery art in Vietnam and Southeast Asia. To preserve and promote this inherited property in the era of international integration, the Ministry of Culture, Sports and Tourism issued Document No. 2527/BVHTTDL-DSVH dated June 11, 2018; and the People’s Committee of Ninh Thuan province issued Document No. 3511/KH-UBND dated August 16, 2018 to proceed the plan of “Creating a profile of the Traditional pottery art of Cham People to submit to UNESCO to be introduced in the List of Intangible Cultural Heritages that needs urgent safeguarding”.

To implement the above plan, the Ministry of Culture, Sports and Tourism and People’s Committee of Ninh Thuan province will co-organize a national and international conference on ” Traditional pottery art of Cham People: Preservation and Development “. Continue reading

Parlons cham du Vietnam — Agnès De Féo

“Parlons cham du Vietnam”

Agnès De Féo

Le cham est une langue austronésienne parlée par les Chams, héritiers d’un royaume indianisé d’Asie du Sud-Est, le Champa, qui occupait la moitié sud du Vietnam actuel. Les Chams n’ont pas, contrairement aux Khmers, conservé leur État. Vaincu au fil des siècles par le royaume des Viêts, le Champa a disparu comme une peau de chagrin, laissant des vestiges architecturaux et artistiques inestimables.

Les Chams d’aujourd’hui représentent un demi-million de locuteurs. Ils peuplent toujours le territoire de leur ancien royaume au sud du Vietnam, mais vivent majoritairement en diaspora, notamment au Cambodge.

Parlons cham propose une initiation à la langue de ce peuple matrilinéaire pratiquant des formes originales de brahmanisme et d’islam. Un peuple minoritaire, certes, mais confronté aux grands enjeux de la modernité en conservant sa langue et son écriture par un attachement indéfectible au Champa, puissant fédérateur d’imaginaire.

Continue reading

Con đường di sản – LỄ HỘI KATÊ

Con đường di sản – LỄ HỘI KATÊ

Con đường di sản – LỄ HỘI KATÊ 🌿✨🍁Sắc Màu Các Dân Tộc (VTV 2017)

Nghiên Cứu Chăm – Chamstudies 發佈於 2018年8月6日星期一

Con đường di sản – LỄ HỘI KATÊ
🌿🍁
Sắc Màu Các Dân Tộc (VTV 2017)

Historical, Ethnographic, and Contemporary Political Analyses of the Muslims of Kampuchea and Vietnam

Historical, Ethnographic, and Contemporary Political Analyses of the Muslims of Kampuchea and Vietnam

Raymond Scupin

Abstract

This paper surveys the historical, early ethnographic, and contemporary political analyses of the Cham Muslims of Kampuchea and Vietnam. The historical overview describes the Indic and Islamic influence on the traditional kingdom of Champa, the consequences of French colonialism, and the results of the Vietnam war. The ethnographic description of the Cham is based on early French scholarly depictions that were influenced by Orientalist modes of representation. The contemporary political analysis is derived from scholarly attempts at assessing the recent situation of Cham Muslims as they faced genocide in Cambodia and experienced ethnic repression in Vietnam.
Full Text on Academia.com: http://bit.ly/ScupinSOJOURN
Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia
Vol. 10, No. 2 (October 1995), pp. 301-328

Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam

Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in Vietnam

Philip Taylor, editor

This collection represents a new approach to minority ethnicity in Vietnam. Drawing on ethnographic and historical research in the highlands and lowlands, eight essays provide rich descriptions of a wide variety of ethnic minority experiences. They offer provocative analyses that challenge stereotypes about minority groups in scholarship and official development policy. While powerful forces such as warring armies, the socialist state, or the market economy often are said to have undermined the livelihoods and identities of once-autonomous peoples, these studies reveal how peoples at the periphery of the modern nation state nonetheless have been active in the transformation and redefinition of their worlds. The chapters situate contemporary minority transnational networks in the context of older translocal affiliations, identities, and livelihood strategies. In contrast with the attention devoted in previous studies to the state ethnic classification project, the studies shed light on popular identifications in circulation, and transition, among ethnic minorities themselves.

 

Continue reading

Biểu tượng của sự tái sinh trong lễ hỏa táng của người Chăm Ahier

BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ TÁI SINH TRONG LỄ HỎA TÁNG CỦA NGƯỜI CHĂM AHIÉR/BÀLAMÔN 

(một nghiên cứu nhân học về biểu tượng trong nghi lễ)

ĐỔNG THÀNH DANH*

Tóm tắt: Bài viết này là kết quả của một nghiên cứu về lễ nghi dựa trên quan điểm của nhân học biểu tượng. Trong đó, tác giả phân tích các biểu tượng cụ thể trong nghi lễ hỏa táng của người Chăm Ahiér (thường gọi là Chăm Bàlamôn, tức cộng đồng Chăm ảnh hưởng Hindu giáo) tại Ninh Thuận, đồng thơi liên kết các biểu tượng đó thành một chuỗi phản ánh một ý nghĩa chung của toàn bộ diễn trình nghi lễ. Thông qua cách mà họ lý giải về các biểu tượng trong nghi lễ này, tác giả cũng muốn phác họa một phần quan niệm và tư duy của người Chăm Ahiér nói riêng và Chăm nói chung về cái chết, sự bất tử, tái sinh, linh hồn và thế giới. Đồng thời nghiên cứu này – thông qua một trường hợp cụ thể – cũng muốn đóng góp thêm một vài vấn đề lý thuyết cho nghiên cứu biểu tượng trong một nghi lễ biểu tượng điển hình.

Từ khóa: Tang ma, hỏa táng, tái sinh, biểu tượng, nhân học biểu tượng, người Chăm.

* Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận

Continue reading

Yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và Islam giáo trong tôn giáo của người Chăm Ahiér qua bộ kinh Lá buông (Agal Bac) mới phát hiện


YẾU TỐ BẢN ĐỊA, BÀLAMÔN GIÁO VÀ ISLAM GIÁO TRONG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI CHĂM AHIÉR QUA BỘ KINH LÁ BUÔNG (AGAL BAC) MỚI PHÁT HIỆN

Sakaya

Tóm tắt: Bài viết này, tác giả giới thiệu tổng quan về chủ đề, nội dung của bộ kinh – văn bản lá buông (agal bac) mà tu sĩ Basaih, Po Adhia người Chăm Ahiér đang lưu giữ và dùng để hành lễ hiện nay. Thông qua bộ kinh và việc thực hành nghi lễ của các tu sĩ, tác giả bóc tách nhiều lớp văn hóa, tôn giáo khác nhau trong cộng đồng Chăm. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng: tôn giáo Bàlamôn ở người Chăm Ahiér không hoàn toàn chính thống mà là sự dung hòa các yếu tố bản địa, Bàlamôn giáo và Islam giáo.

Continue reading