Tìm Hiểu Cộng Đồng Người Chăm Ở Việt Nam

Giới Thiệu
ch36_img01Nguyễn Văn Huy là Tiến sĩ Dân tộc học, giáo sư phụ trách khoa Các Dân Tộc Ðông Nam Á tại Ðại Học Paris 7. Xin giới thiệu Bài viết rất công phu và có sự nghiên cứu tỉ mỉ (đúng hay sai trong lập luận nầy, cần phải có thêm các nghiên cứu khác hoặc bổ túc của các nhà Sử Học) của ông về lịch sử cộng đồng người Chăm.
Nguồn tài liệu phong phú, tuy vài nhận định có vẻ chủ quan mặc dù cố gắng trung lập, nhưng đáng chú ý là thông điệp nhân bản của ông “Nhận lại anh em, tìm lại bạn bè là chặng đường cần thiết”.

Continue reading

[Dissertation] Cham in Vietnam: Dynamics of ethnicity

Nakamura, Rie

University of Washington, ProQuest Dissertations Publishing, 1999. 0800086.

This dissertation is a study of ethnicity. It examines complex ethnicity of the Cham, one of 54 state-recognized minority groups in Vietnam. It compares the formation of ethnic identities between two different Cham groups living in two different regions of Vietnam, and argues that ethnicity is the interactional identity of a person. Special attention is given to the religious systems of the both groups, and some ethnographic data of the Cham people in Vietnam is included.

This dissertation also examines the development of ethnic minority policies in Vietnam and the role of the state in the construction of the Cham ethnicity. Special attention is given to the Vietnamese political and historical characteristics as a Socialist nation, and a former colony of France. In order to examine the ways ethnicity is conceptualized in the context of the modern nation, some issues regarding nationalism, nation and state are explored. In particular, the similarity between ethnicity and nationalism is discussed.

The Kingdom of Champa: geography – population – history

“Vương quốc Champa: Dịa dư – dân cư – lịch sử” của Gs. P-B. Lafont là tác phẩm nằm trong chương trình nghiên cứu “Champa và mối liên hệ với thế giới Mã Lai” của Trung Tâm Viện Viễn Đông Pháp (EFEO) có trụ sở tại Kuala Lumpur, đặt dưới sự điều hành của Pgs. Ts. Po Dharma. Tác phẩm này viết bằng tiếng Pháp do nhà xuất bản Les Indes Savantes ấn hành tại Paris năm 2007. Nhằm giúp độc giả không đọc tiếng Pháp, Ts. Po Dharma xin Trung Tâm EFEO-Kuala Lumpur cấp giấy phép để dịch tác phẩm này sang tiếng Việt, do IOC-Champa xuất bản vào năm 2011.Microsoft Word - A1 Bia dau.doc

Continue reading

The origin and diffusion of betel chewing: a synthesis of evidence from South Asia, Southeast Asia and beyond

THOMAS J. ZUMBROICH*

Abstract

dsc_0645The preparation of a betel quid generally involves the combination of slaked lime with two plant products: the seed of Areca catechu L. (‘areca nut’) and the leaf of Piper betle L. (‘betel leaf’). This paper aims to provide a comprehensive perspective on how the habit of betel chewing originated and was diffused across Southeast Asia, South Asia and the Pacific Islands before the common era. The limited biogeographical data available on the two plant species are consistent with a restricted natural distribution which was followed by a wide dispersal by human agency. A critical review of past archaeobotanical reports from South India to Papua New Guinea challenges some of the earliest dates claimed for betel chewing. By synthesizing evidence from the disciplines of archaeology, historical linguistics and textual analysis on the plants and the material culture of betel chewing, a picture emerges that is far more complex than had previously been suggested. Currently no single model of dispersal, such as the migration of Austronesian speakers,

1 Keywords betel chewing – A. catechu L. – Piper betle L. – lime – biogeography – archaeobotany – historical linguistics – āyurveda – Austronesian – South Asia – Southeast Asia – Pacific Islands

See the full paper here: http://rooneyarchive.net/betel_section/zombrich_betel_2007.pdf

Nghiên cứu về người Chăm trong lĩnh vực khoa học xã hội

Phú Văn Hẳn*

van-hoa-cham-1

 1. Vài nét về dân tộc Chăm

Người Chăm ngày nay là con cháu của cư dân Champa xưa. Hiện nay người Chăm cư trú tập trung trong các palei (hoặc puk) thuộc các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Người Chăm còn sinh sống ở các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh khác nhưng không nhiều. Theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1 tháng 4 năm 2009, người Chăm ở Việt Nam có 161.729 người. Hiện nay ước tính dân số người Chăm tăng lên hơn 170.000 người. Continue reading

Research on Champa and its Evolution

Pierre Bernard Lafont

Proceedings of the Seminar on Champa

thanh-dia-my-son

It was in 1852 that a researcher, J. Crawford, for the first time turned his attention to the Chams in a scientific manner and published a list of 81 Cham words. Only 16 years later new interests in these people were expressed and this time again from a linguist, A. Bastian, who published in 1868 a two-page list of Cham vocabulary gathered by himself and in 1870 a paper on the language and the origin of the Chams. Five years later, another linguist, A. Morice, produced in Revue de Linguistique et de Philologie (VII, 1875), the first Cham glossary, of about 800 words, in an important work on the Cham and Stieng languages. Finally, in 1877, K. F. Holle published the Cham alphabet which was completed by a commentary in 1882. Continue reading

Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Ẩm Thực Cham

 1. Quan điểm

Quan niệm chính của người Chăm trong ăn uống là giúp cơ thể phát triển và thể hiện tính hiếu khách, nói nôm na “ăn để mà sống” chứ không phải “sống để mà ăn” điều ấy được thể hiện trong các câu tục ngữ:

Bâng takik plêh lawik bâng wơk
Bâng ralô jamưô bân jhak
Tạm dịch:
Ăn ít để sau ăn nữa
Ăn nhiều ói mửa dơ dáy nhuốc nhơ.

Continue reading