Hồi giáo của người Chăm – Những yếu tố bản địa

59_21_1343014674_81_0ataomoBTNguyễn Thị Thanh Vân

Người Chăm là dân tộc duy nhất ở Việt Nam theo Hồi giáo. Hồi giáo thế giới có những luật lệ khắt khe nhưng khi du nhập vào cộng đồng người Chăm nó đã bị biến đổi rất nhiều và mang đậm tính nhân văn tộc người bởi sức sống mãnh liệt của truyền thống văn hóa bản địa. Đó chính là đặc trưng văn hóa Chăm – Nền văn hóa gắn liền và bị chi phối một cách mạnh mẽ bởi sự đan xen và dung hòa của tín ngưỡng và tôn giáo.

Đọc bản toàn văn tại đây: the full article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *