Incredible Champa

Hình ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh Inra Jaya về ảnh cưới của đôi nam nữ Chăm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *