Khám phá Palei Hamu Craok (Discover Hamu Craok Village)

Khám phá Palei Hamu Craok

Khám phá làng Gốm Bàu Trúc – Ninh Thuận (Palei Hamu Craok)🏺🗿🏆 Bàu Trúc là làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với sản phẩm gốm thủ công và kỹ thuật. (HTVHV Tập 30)

Nghiên Cứu Chăm – Chamstudies 發佈於 2018年7月26日星期四

Khám phá làng Gốm Bàu Trúc – Ninh Thuận (Palei Hamu Craok)
🏺🗿
Bàu Trúc là làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với sản phẩm gốm thủ công và kỹ thuật. (HTVHV Tập 30)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *