Nội San Roh Twah – số đặc biệt về ngôn ngữ Chăm

Nội san Roh Twah là nội sang nghiên cứu của người Chăm trước năm 1975. Với mong muốn cung cấp cho quý đồng nghiệp nghiên cứu có cơ hội tiếp cận với những bài viết của các bậc tiền bối, Chamstudies xin chia sẻ một chuyên san đặc biệt về ngôn ngữ Chăm. Một vấn đề đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng Chăm.

Untitled

Tải bản toàn văn tại đây: Chuyen san ve ngon ngu Cham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *