TS. Phú Văn Hẳn

van-hoa-cham-1

Dr. Phu Van Han was born and raised in Phan Rang, Ninh Thuan province. Upon completion of high school, he began study at the University of Ho Chi Minh City. As of 1988, he began work at the Institute of Social Sciences in the South, studied the Cham language, and then went on to study in Malaysia (1993-1995). At the age of 40 (in 2003), he successfully defended his PhD in the field of linguistics. He has since published many research papers at home and abroad.

Phú Văn Hẳn,  sinh ra, lớn lên tại Phan Rang (Ninh Thuận). Học xong THPT, anh thi đỗ vào Trường ĐH Tổng hợp TPHCM.

Năm 1988, anh về công tác tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, nghiên cứu ngôn ngữ Chăm, sau đó, được đi tu nghiệp tại Malaysia (1993-1995). Anh đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trong và ngoài nước. 40 tuổi (2003), Phú Văn Hẳn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *