Incredible Champa

Hình ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh Inra Jaya về ảnh cưới của đôi nam nữ Chăm.