Nhìn lại vấn đề họ và tên của người Chăm

ĐỔNG THÀNH DANH

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm (Ninh Thuận).

Tóm tắt:

Bài viết này sẽ điểm lại những quan điểm liên quan đến vấn đề họ và tên của người Chăm của một số nhà nghiên cứu. Từ đó, rút ra những nhận xét, đánh giá các về các khiếm khuyết còn tồn tại và bổ sung thêm nhiều tư liệu để làm rõ vấn đề họ và tên của người Chăm. Với bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp thêm những quan điểm, những cứ liệu nhằm đưa ra một luận điểm khác với các kết quả nghiên cứu đi trước. Đây là một vấn đề còn tồn tại nhiều tranh luận học thuật trong thời gian qua. Đặc biệt hơn chúng tôi tiếp tục khẳng định việc người Chăm không có họ như một cách để gợi mở nhằm hướng đến sự tranh luận sâu sắc hơn về vấn đề xác định tên họ người Chăm. Continue reading

[Trao đổi] Phản biện sách “Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á

Quảng Đại Tuyên (Isvan) – Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Queenland, Australia.

 Đổng Thành Danh – Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Kiều Văn Vủ – Nghiên cứu tự do

[Bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu và phát triển: Số 6 – 2016]

Tóm tắt

Sa Huỳnh và Champa là những mảng nghiên cứu thực sự thu hút nhiều sự quan tâm của chuyên gia trong và ngoài nước. Hàng năm, những công trình nghiên cứu về Sa Huỳnh và Champa luôn được công bố để chia sẻ và thông báo những kết quả nghiên cứu đến với giới học thuật và đọc giả. Những trao đổi về các công trình nghiên cứu được công bố cũng thực sự rất sôi động. Trong bài viết này, chúng tôi muốn trao đổi và phản biện về Sách Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á của nhóm tác giả Nguyễn Văn Chừng, Dương Minh Chính, Lê Văn Công, Lê Sơn , Nguyễn Văn Thanh, Lê Quốc Ân, Nguyễn Quốc Chiến được ấn hành bởi nhà xuất bản Hồng Đức (Hà Nội) vào năm 2015. Nhóm chúng tôi đã chỉ ra ba nhận thức sai lầm từ công bố của nhóm tác giả này: [1] về khoa học: đầy sai lầm; [2] về quan hệ dân tộc: dễ gây ngộ nhận, mất đoàn kết; từ đó [3] độc giả phổ thông tiếp nhận tri thức sai lạc và nguy hiểm. Continue reading

Nhận thức của giới nghiên cứu về thể chế chính trị miền Trung thời cổ trung đại

ĐỔNG THÀNH DANH[1]

Tóm tắt: Bài viết này sẽ điểm lại những nghiên cứu liên quan đến thể chế chính trị của miền Trung Việt Nam thời kỳ cổ – trung đại, thông qua những nghiên cứu liên quan đến thể chế chính trị của vương quốc Champa, một cựu vương quốc đã từng tồn tại ở miền Trung Việt Nam. Bài viết này tập trung vào việc tổng hợp và phân tích những nghiên cứu đầu tiên, xoay quanh những quan điểm, tranh luận, phản biện về thể chế chính trị của vương quốc Champa như là một vương quốc theo kiểu tập quyền hay liên bang (hoặc liên hiệp). Sau đó, chúng tôi trình bày những công trình đề cập đến các quan điểm, phân tích và nghiên cứu về thể chế liên bang Champa khi ý tưởng về một chính thể liên bang đã được chấp thuận rộng rãi trong học giới. Những nghiên cứu về thể chế chính trị của liên bang Champa cũng giúp chúng ta có những tiếp cận tham chiếu nguồn gốc và những đặc thù của thể chế chính trị ở miền Trung thời kỳ Chúa Nguyễn.

Từ khóa: Champa, nghiên cứu, Champa học, thể chế liên bang, Mandala.

Continue reading

Quá trình bản địa hoá ở vương quốc Champa (Thế kỷ 15-17)

 

ĐỔNG THÀNH DANH

champamapmod

Tóm tắt:

Bài viết này muốn gây sự chú ý đến một thời kỳ lịch sử ít được biết đến của vương quốc Champa, từ sau thế kỷ thứ XVI, tức là sau sự sụp đổ của Vijaya. Mà trọng tâm của của nó là tìm hiểu và phân tích về những chuyển biến quan trọng của Champa trong giai đoạn này dẫn đến một thời kỳ được gọi là bản địa hóa trong tiến trình lịch sử sử của vương quốc ấy. Trong đó, tác giả giành sự quan tâm vào các yếu tố bản đại hóa trên nhiều khía cạnh như tín ngưỡng – tôn giáo, chính trị – xã hội, văn hóa – văn minh. Hầu từ đó có thể phần nào làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử của Champa trong thời kỳ hậu vương quốc.

Từ khóa: Champa, lịch sử, thời kỳ hậu kỳ, yếu tố bản địa, bản địa hóa. Continue reading

[Phản biện sách] Văn hoá Sa Huỳnh với Đông Nam Á (phần 2)

Chamstudies.net xin trân trọng giới thiệu phần tiếp theo về phản biện văn hoá Sa Huỳnh với Đông Nam Á của một nhà nghiên cứu trẻ.

Đổng Thành Danh 

Trung tâm Nghiên Cứu Văn Hoá Chăm tỉnh Ninh Thuận

danh

 

Sách Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á của nhóm tác giả Nguyễn Văn Chừng, Dương Minh Chính, Lê Văn Công, Lê Sơn, Nguyễn Văn Thanh, Lê Quốc Ân, Nguyễn Quốc Chiến được ấn hành bởi nhà xuất bản Hồng Đức (Hà Nội) vào năm 2015. Cuốn sách có 283 trang, ngoài lời giới thiệu (của Pgs. Ts. Phan An thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), lời nói đầu của Ts. Lê Sơn (thuộc nhóm tác giả), mục lục và phụ lục thì có 4 chương chính:

  • Chương 1: Những vương quốc hùng mạnh đã từng tồn tại trên dãi đất Việt Nam trong quá khứ.
  • Chương 2: Ba trung tâm văn hóa thời cổ Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo.
  • Chương 3: Người Sa Huỳnh.
  • Chương 4: Nước Việt Thường Thị, nước Lâm Ấp.

Cuốn sách là một công trình chuyên khảo của nhóm tác giả về nền văn hóa Sa Huỳnh và lịch sử miền Trung Trung Bộ trong các thế kỷ đầu thiên niên kỷ I sau Công nguyên. Trong đó, các tác giả tổng hợp các nguồn tư liệu về khảo cổ học, sử học để chứng minh rằng văn hóa Sa Huỳnh nằm trong địa phận nước Việt (trang 9) và lãnh thổ của người Việt cho đến thế kỷ thứ III sau Công nguyên kéo dài đến tận đèo Cả (hoặc núi Thạch Bi) (trang 10 – 11). Tuy nhiên, công trình của nhóm tác giả chứa đựng nhiều hạn chế và sai lệch về mặt học thuật cần được chỉnh sửa và bổ sung, bài viết này sẽ trình bày một số những sai lầm và thiếu sót về khoa học của cuốn sách hầu cung cấp một cách nhìn chân xác về lịch sử. Continue reading