Văn minh Champa qua lăng kính khảo cổ học

Dougald J.W. O ‘Reilly

Người Chăm là một sắc dân riêng biệt về mặt chủng tộc được nhận thấy nhiều nơi trên nước Việt Nam và Căm Bốt hiện đại.  Người Chăm nói một ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Á (Austronesian).  Đa số ngôn ngữ dòng Austronesian được tìm thấy ở vùng đảo Đông Nam Á và khắp Thái Bình Dương.  Trong khung cảnh này người Chăm mang nét độc đáo, và khả năng của họ để tồn tại ở Đông Nam Á là nhờ phần nào ở sức mạnh kinh tế và chính trị thời ban sơ của họ.

Continue reading