Gốm cổ Champa Bình Định

gom-champa“Gốm cổ Champa Bình Định” của TS. Đinh Bá Hòa (Bảo tàng Tổng hợp Bình Định) là công trình nhận diện tương đối đầy đủ và có hệ thống về gốm cổ Champa Bình Định (gốm Gò Sành).

Thật ra, tính từ thời điểm năm 1974, khi gốm Gò Sành lần đầu tiên được công bố, đến nay, cũng đã có những dấu mốc nghiên cứu quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là vào năm 1998, dựa trên những hiện vật gốm nằm trong sưu tầm của Hà Thúc Cần, nhà nghiên cứu gốm cổ người Mỹ Roxana Brown đã dành hẳn một chương trong luận văn Tiến sĩ của mình viết về dòng gốm Gò Sành.

Tiếp đến, những năm 1990, Viện Khảo cổ học Việt Nam và các nhà khoa học Nhật Bản đã tiến hành khai quật Gò Sành (huyện An Nhơn) lần thứ I. Trong 5 năm, các nhà khoa học đã tiến hành 4 đợt khai quật và đã có 5 lò nung cổ độc đáo được khám phá. Đến tháng 6 năm 2002, các nhà khảo cổ học Việt Nam và Bỉ tiếp tục tiến hành khai quật khảo cổ học khu di chỉ lò gốm cổ Gò Hời (xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn). Continue reading

The East Sea World and the Connection of Champa and Indian Culture

Luong Ninh, Ph.D.

 Abstract

   11811510_10153505929963399_562035184949002325_nAfter  the Discovery of  Sa Huynh Culture  which provided  us with  knowledge of the   relation between  this Culture and   the one  existing  in the East Sea, even far across ocean-the Malayo-Polynesians, The  Community  of that was of master of Sa Huynh Culture  could be  Population   constituting  the State of Champa, also of Malayo-Polynesian speakers, called the Chams,  considered  themselves the owner-master of State Champa. So were the Chams coming into the desert? Were they the unique population on the shore, the only people of Champa? No. What was other Population? The first question to be addressed.

In the ancient area of Champa, one can find   many vestiges, such as kalan (Temple), of brick, Stelae written in Sanskrit and ancient Cham, a lot of Deity statues of stone, sculptural pictures all originated from prototype of Indian Art School.  Was India the single partner of Champa? No, there was also China. There were a lot of Chinese productions and a quantity of money in Archaeological Museum. The 2nd question to be proposed. So, is it occurred a choice of “Partner”?  What was the causality? The feeling of love or hate?  Willingly or pressure? This is the 3rd Issue to be proposed and to deliberate.

 This paper presents respectively the Mode and the Processes of Indian Cultural Influences to the local People on the shore of the present Vietnam, constituting the State of Champa and Funan in 3 stages-in the North Champa, in the South, and the Connection of Indian Culture coming from the Andaman Sea to the East Sea in Pacific, with the local People -Vnam, Bnam-nowadays: Mnong Gar, Penongs in the South of West Highland of Vietnam. The Mode and the Processes of 3 stages of Indian Cultural Influences in   the North Champa, South Champa and Funan, trying to explain the issues proposed.

  Continue reading

The metric documentation of Cham towers in Vietnam by Spherical Photogrammetry

G. Fangi, E. S. Malinverni, A. N. Tassetti

Università Politecnica Marche, Ancona, Italy g.fangi;e.s.malinverni;n.tassetti@univpm.it

downloadThe Università Politecnica delle Marche is charged of the study, survey and documentation of the Chan towers in Vietnam. The towers are spread near the coastline from latitude 16° 30’, to latitude of 10° 56’. The Champa civilization flourished from 8th century till 17th century produced the Cham towers, places of religious worship. The ancient Cham people created a developed culture expressed in the architecture in the towers, which were Buddhist temples. Roughly there are six different architectonic styles and two different layouts in plan. One lay-out is that one main tower is surrounded by smaller service buildings, like walls, doors, gates; the other layout is a set of three aligned towers. We carried out the documentation with three different techniques, laser scanning, dense point clouds generation with SfM (Structure from Motion) algorithm, and mainly by Panoramic Spherical Photogrammetry (PSP). Laser scanning is indeed the best instrument but sometimes its availability is very limited for different practical and logistic reasons. The point cloud generation produced good results, but it has some problems and limitations of management too. On the other hand PSP is very quick technique in the taking phase, but the restitution is rather slow. PSP is suitable for a good metric documentation, making the Cham tower project the main project of documentation executed with spherical photogrammetry

KEY WORDS: Spherical photogrammetry, surveying, architecture, archaeology, documentation

Click here to view the full paper: http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/STRASBOURG/ANNALS/isprsannals-II-5-W1-121-2013.pdf

Văn minh Champa qua lăng kính khảo cổ học

Dougald J.W. O ‘Reilly

Người Chăm là một sắc dân riêng biệt về mặt chủng tộc được nhận thấy nhiều nơi trên nước Việt Nam và Căm Bốt hiện đại.  Người Chăm nói một ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Á (Austronesian).  Đa số ngôn ngữ dòng Austronesian được tìm thấy ở vùng đảo Đông Nam Á và khắp Thái Bình Dương.  Trong khung cảnh này người Chăm mang nét độc đáo, và khả năng của họ để tồn tại ở Đông Nam Á là nhờ phần nào ở sức mạnh kinh tế và chính trị thời ban sơ của họ.

Continue reading

CÕI VĨNH HẰNG CỦA NGƯỜI M’DHOUR – MỘ CHUM VỚI VĂN HÓA SA HUỲNH

VNH3.TB3.299

Nguyễn Thị Hòa

Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ

  1. 1. Đặt vấn đề

Sau phát hiện của nhà khảo cổ học M. Vinet – 1909 về kho chum Sa Huỳnh (Dépot à Jarres Sa Huỳnh), quan niệm về diện mạo một nền văn hóa được gọi là Sa Huỳnh bắt đầu hình thành trong quá trình tìm kiếm, phát hiện, nghiên cứu… của nhiều nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực. Ngày càng có nhiều di chỉ khảo cổ thuộc thời đại văn hóa Sa Huỳnh với táng tục mộ chum được phát hiện, khai quật, cho đến nay văn hóa Sa Huỳnh được xem là một trong 3 chiếc nôi của nền văn minh xưa cổ Việt Nam, đại diện cho văn hóa, văn minh của các tộc người tiền sơ sử ở miền Trung và Tây Nguyên. Tuy vậy, quan điểm về chủ nhân của nền văn hóa nổi tiếng này cũng chỉ là những ý kiến đoán định. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về chủ nhân cụ thể, phù hơp với táng tục mộ chum. Continue reading