Phật Viện Đồng Dương và pho tượng đồng Laksmindra – lokesvara: Những nhận thức mới về tín ngưỡng và nghệ thuật Phật giáo của vương quốc Champa

Phật Viện Đồng Dương và pho tượng đồng Laksmindra – lokesvara: Những nhận thức mới về tín ngưỡng và nghệ thuật Phật giáo của vương quốc Champa

Tác giả: Trần Kỳ Phương

Di tích Đồng Dương tọa lạc tại làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đây là một phức hợp kiến trúc rộng lớn của một Phật viện (vihara) bao gồm nhiều tổ hợp đền-tháp. Đồng Dương là di tích Phật giáo lớn nhất của vương quốc Chiêm Thành/Chămpa; và là một trong những di tích Phật giáo quan trọng nhất của vùng Đông Nam Á. 

Continue reading