Chuyện một người Lâm Ấp sang Nhật Bản đã đóng góp về âm nhạc vào thời cổ đại.

Vĩnh Sính

vs_image002

Mùa Hè năm 1988, chúng tôi được mời nói chuyện ở Trường Vạn Hạnh. Trưa hôm ấy trời đang nắng ráo bỗng mây đen kịt tự dưng kéo đến, bầu trời tối sầm lại; trong khoảnh khắc một trận mưa như trút nước đổ xuống Sài thành. Người đi nghe vội vã bước vào sảnh đường, có người còn mang áo mưa trong người khiến căn phòng trở nên chật ních. Lúc nói chuyện, chúng tôi cố gắng nói thật lớn để át tiếng mưa. Thầy Thích Minh Châu sau buổi nói chuyện, đến chào hỏi chúng tôi. Thầy hỏi về chuyện một người Lâm Ấp sang Nhật Bản đã đóng góp về âm nhạc vào thời cổ đại. “Nhờ anh khi nào có dịp thì kiếm giùm nghe !” Giọng Thầy chân thành, hồn nhiên và vui vẻ.

Câu chuyện ngỡ đã đi vào quên lãng. Lời dặn dò của Thầy thì chúng tôi chẳng khi nào dám quên. Khổ nổi đi Nhật Bản thì thường xuyên, mà tư liệu thì thành thật chúng tôi không biết phải tìm manh mối từ đâu nước Lâm Ấp ngày xưa ấy biết tìm ở đâu bây giờ ? Continue reading

Champa revised – Champa nhìn lại (Viet-Anh)

Michael Vickery

01Bài viết này có bản tiếng Việt và tiếng Anh.

As the title of this paper implies, I consider that the history of Champa, which, as a whole, has hardly been given critical study since Georges Maspéro’s 1928 book, is in need of revision.1 The important points which require revision are the following: (a) The origins of the Austronesian-speaking Cham who now live in Vietnam and Cambodia. (b) The Linyi problem. Was Linyi identical with Champa, from the beginning of records concerning it, or from a later date, or if not, what was it?2 (c) Relations with Vietnam, in particular the notion that Champa, including Linyi, was always a victim of expansionism by its northern neighbor. (d) The narrative of the history of Champa as conceived by Maspéro. Although his book received critical attention soon after its publication and more thoroughly later on from Rolf Stein, his main conclusions passed literally into the famous synthesis by Georges Coedès, and have continued to exert strong influence on further work, including total acceptance by some linguists within the last decade.3

Read the full paper here: vickery2005champa

Xem bản dịch tiếng Việt ở đây: http://kattigara-echo.blogspot.com.au/2012/11/champa-nhin-lai-i.html