“The Austronesian Languages (Revised Edition, 2013),” by Robert Blust

“THE AUSTRONESIAN LANGUAGES (Revised Edition)”

by Robert Blust

This is a revised edition of the 2009 The Austronesian languages, which was published as a paperback in the then Pacific Linguistics series (ISBN 9780858836020). This revision includes typographical corrections, an improved index, and various minor content changes. The release of the open access edition serves to meet the strong ongoing demand for this important handbook, of which only 200 copies of the first edition were printed.

This is the first single-authored book that attempts to describe the Austronesian language family in its entirety. Topics covered include: the physical and cultural background, official and national languages, largest and smallest languages in all major geographical regions, language contact, sound systems, linguistic palaeontology, morphology, syntax, the history of scholarship on Austronesian languages, and a critical assessment of the reconstruction of Proto Austronesian phonology.

 

Continue reading

Dr. Siti Nor Awang

siti nor awangDr. Siti Nor Awang

School of Distance Education
Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia

Academic Qualifications:

  • Ph.D. (Social Anthropology) 2010, University of Hull UK
  • Master of Art (Social Anthropology) 1996, University of Malaya
  • B.A. (Hons.) Anthropology & Sociology 1994, University of Malaya

 

 

Continue reading

[Dissertation] Mối quan hệ giữa văn hóa Chăm và văn hóa Mã Lai thông qua lễ Raja Praong và Mak Yong

Trương, Văn Món.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Raja Praong và Mak Yong là hai nghi lễ có chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về mối quan hệ giữa văn hoá Chăm và văn hoá Mã Lai. Bằng phương pháp nghiên cứu và những lý thuyết của Dân tộc học/Nhân học,đặc biệt là dựa vào việc phân tích các văn bản Chăm và Mã Lai, nội dung của luận án này trình bày rõ nguồn gốc, nội dung và ý nghĩa cũng như mối quan hệ giữa lễ Raja Praong của người Chăm với lễ Mak Yong của người Mã Lai. Đó là lễ Raja Praong có nguồn gốc, ảnh hưởng từ lễ Mak Yong, được truyền bá từ vùng Kelantan – Malayu đến Champa vào thời kỳ vua Po Rome thế kỷ XVII. Lễ Raja Praong thuộc loại hình tín ngưỡng Shaman, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ thánh Alla, thờ những vị anh hùng lịch sử – văn hóa Chăm, Mã Lai và Ả Rập là chính. Lễ Raja Praong có mối quan hệ với lễ Mak Yong trên tất cả bình diện như nguồn gốc ra đời, truyền thuyết, tên nghi lễ, những kiêng cữ, đồ vật dâng cúng, các vị thần cầu cúng, tu sĩ, trang phục, nhạc cụ, phong cách hành lễ, ngôn ngữ hành lễ…Tất cả những yếu tố tương đồng này là kết quả của quá trình giao lưu, tiếp biến giữa văn hóa Chăm và văn hoá Mã Lai. Cuối cùng thông qua những tư liệu này luận án làm rõ mối quan hệ giữa văn hoá Chăm và văn hoá Mã Lai từ sau thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX khi nền văn hóa Ấn Độ suy tàn ở Champa.

Continue reading

Prof. Dr. Danny Wong Tze Ken

PERSONAL DETAILS
spkDW


Name
Prof. Dr. Danny Wong Tze Ken
Designation
Professor
Department
Department of History
Faculty
Faculty of Arts and Social Sciences
Tel. No. (Office)
79675560 / 7049
Fax No.
79675463
E-mail Address
dannyw@um.edu.my
ResearcherID Link
http://www.researcherid.com/rid/B-8425-2010  
Address(Office)
Department of History, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Continue reading

Melayu Champa

Chamstudies would like to introduce a video about the Melayu Champa. This video is divided into three parts:

phần 1

[youtube=http://youtu.be/TtmupP4iGz8]

Continue reading