Ý nghĩa của nghi thức giết mổ con vật trong Bani

Một nghi thức quan trọng là phải cầu nguyện cho con vật bị giết theo nghi lễ trước khi cắt cổ động vật. Lời cầu nguyện còn khác tùy theo từng trường phái khác nhau. Nhưng lời cầu nhân danh Awlua Huk Su Po Kuk là phổ biến hơn cả và được cho là điều kiện quan trọng của Một số hành động bị cấm như:
Continue reading