Chăm Asulam: Tự khép kín trong một đô thị phát triển?

Phạm Quỳnh Phương

v3Thông qua nghiên cứu về người Chăm Hồi giáo (Chăm Asulam) tại thành phố Hồ Chí Minh, tác giả xem xét một số định kiến đối với các tộc người thiểu số ở Việt Nam. Đưa ra những lý giải khác về đời sống và thực hành văn hoá tôn giáo của người Chăm, tác giả lập luận rằng, từ góc độ nghiên cứu, cái nhìn cởi mở và thừa nhận sự đa dạng văn hoá là cần thiết cho việc diễn giải văn hoá tộc người(1).

Tiến hoá luận và định kiến xã hội Continue reading