[Trao đổi] Phản biện sách “Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á

Quảng Đại Tuyên (Isvan) – Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Queenland, Australia.

 Đổng Thành Danh – Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Kiều Văn Vủ – Nghiên cứu tự do

[Bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu và phát triển: Số 6 – 2016]

Tóm tắt

Sa Huỳnh và Champa là những mảng nghiên cứu thực sự thu hút nhiều sự quan tâm của chuyên gia trong và ngoài nước. Hàng năm, những công trình nghiên cứu về Sa Huỳnh và Champa luôn được công bố để chia sẻ và thông báo những kết quả nghiên cứu đến với giới học thuật và đọc giả. Những trao đổi về các công trình nghiên cứu được công bố cũng thực sự rất sôi động. Trong bài viết này, chúng tôi muốn trao đổi và phản biện về Sách Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á của nhóm tác giả Nguyễn Văn Chừng, Dương Minh Chính, Lê Văn Công, Lê Sơn , Nguyễn Văn Thanh, Lê Quốc Ân, Nguyễn Quốc Chiến được ấn hành bởi nhà xuất bản Hồng Đức (Hà Nội) vào năm 2015. Nhóm chúng tôi đã chỉ ra ba nhận thức sai lầm từ công bố của nhóm tác giả này: [1] về khoa học: đầy sai lầm; [2] về quan hệ dân tộc: dễ gây ngộ nhận, mất đoàn kết; từ đó [3] độc giả phổ thông tiếp nhận tri thức sai lạc và nguy hiểm. Continue reading

Phụ nữ Chăm và vấn đề phát triển kinh tế hộ gia đình của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận dưới góc độ Nhân học kinh tế

Quảng Đại Tuyên

Trung tâm nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận

8-1405681643_660x0

Ảnh: Putra Jatrai

Kinh tế là một thành tố rất quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và cũng là một trong những yếu tố cấu thành nên bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Trong chương trình phát triển nông thôn – phát triển đời sống của các dân tộc thiểu số ở nước ta, khi vội vã để nâng cao đời sống của các dân tộc thì chúng ta quên rằng mỗi dân tộc có những đặc điểm văn hoá khác nhau và đôi khi nó là vấn đề tác động cực kỳ lớn đối với vấn đề phát triển. Chính vì vậy, sẽ không tránh khỏi những vấn đề khó khăn để thực hiện mục tiêu của các chương trình phát triển. Continue reading