Buổi báo cáo bảo tồn và số hóa văn bản Chăm

anh 8 (1)

Ảnh: Krisna Adam 

Việc lưu giữ và bảo tồn di sản văn hóa Chăm gặp nhiều khó khăn vì những nguyên nhân khác nhau. Câu chuyện dài khó thực hiện một sớm một chiều và đang tồn đọng nhiều vướn mắt. Kinh phí, công tác dân vận và sự quan tâm của các cấp ngành liên quan là những vấn đề được xoáy sâu trong Hội thảo Bảo tồn và số hóa văn bản Chăm diễn ra ngày 17 – 06 – 2015 tại Trường Đại Học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP HCM.

Chương Trình do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á – Trường Đại Học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP. HCM tổ chức.

Xem toàn văn tại đây: http://www.cvseas.edu.vn/BUOI-BAO-CAO-BAO-TON-VA-SO-HOA-VAN-BAN-CHAM_C79_D2867.htm

Preservation Workshops with Restricted Resources Preserving Cham Manuscripts in Vietnam

anh 8 (1)

Ảnh: Krisna Adam

The workshop was developed to raise awareness about the endangered situation of the ancient manuscripts belonging to the Cham, a minority group of people in Vietnam, and how to preserve them with the limited resources available in the country. While the instructors achieved those objectives, what made the workshop truly successful was the support from colleagues in Vietnam. We found that the librarians and archivists in Vietnam were passionate about preserving their cultural heritage, but lack the skills and resources to do so properly according to Western archival practice.

Link: http://www2.archivists.org/sites/all/files/PreservationWorkshopsWithRestrictedResources-CaseStudy1_0.pdf