[Trao đổi] Phản biện sách “Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á

Quảng Đại Tuyên (Isvan) – Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Queenland, Australia.

 Đổng Thành Danh – Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Kiều Văn Vủ – Nghiên cứu tự do

[Bài đăng trên tạp chí Nghiên cứu và phát triển: Số 6 – 2016]

Tóm tắt

Sa Huỳnh và Champa là những mảng nghiên cứu thực sự thu hút nhiều sự quan tâm của chuyên gia trong và ngoài nước. Hàng năm, những công trình nghiên cứu về Sa Huỳnh và Champa luôn được công bố để chia sẻ và thông báo những kết quả nghiên cứu đến với giới học thuật và đọc giả. Những trao đổi về các công trình nghiên cứu được công bố cũng thực sự rất sôi động. Trong bài viết này, chúng tôi muốn trao đổi và phản biện về Sách Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á của nhóm tác giả Nguyễn Văn Chừng, Dương Minh Chính, Lê Văn Công, Lê Sơn , Nguyễn Văn Thanh, Lê Quốc Ân, Nguyễn Quốc Chiến được ấn hành bởi nhà xuất bản Hồng Đức (Hà Nội) vào năm 2015. Nhóm chúng tôi đã chỉ ra ba nhận thức sai lầm từ công bố của nhóm tác giả này: [1] về khoa học: đầy sai lầm; [2] về quan hệ dân tộc: dễ gây ngộ nhận, mất đoàn kết; từ đó [3] độc giả phổ thông tiếp nhận tri thức sai lạc và nguy hiểm. Continue reading