Tấm bia thứ hai viết bằng Akhar Thrah Chăm tìm thấy ở Campuchia

Ts. Pgs. Po Dharma (EFEO)

Cham akhar thrah IN Cambodia

Văn khắc chụp bởi TS. Ea Darih

 

 Campuchia là quốc gia láng giềng của Champa, đã từng để lại nhiều bia đá viết bằng chữ Khmer cổ đại và trung đại, trong đó có một tấm bia viết bằng  Akhar Thrah Chăm gọi là bia Dambang Dek mà nhà nghiên cứu Pháp, E. Aymonier đã trình bày trong bài viết mang tựa  đề “Recherches et Mélanges sur les Chams et les Khmers” đăng trong tập san Excursions et Reconnaissances IV‑10 (1881), trang 167‑186. Tấm bia này được tìm thấy ở Dambang Dek thuộc tỉnh Kompong Siem, hôm nay là tỉnh Kompong Chàm, nơi tập trung đông đảo nhất người Chăm trong vương quốc Campuchia. Bia Dambang Dek khắc trên tấm đá sa thạch có bề dài 150 cm, bề ngang 50 cm và bề cao 14 cm, gồm có 8 hàng chữ. Nội dung của tấm bia nhằm kể lại lời khuyên răn của một công chúa Chăm dành cho đứa con của mình trước khi từ trần vào ngày 8 thượng tuần trăng. Cho đến hôm nay, người ta cũng không biết công chúa Chăm này là ai và thuộc về niên đại nào?

 

Xem chi tiết tại website Champaka: http://champaka.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1336:tan&catid=34:lichsu&Itemid=28

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *