Toạ đàm: Vương quốc Hinđu Chămpa – Việt Nam và Ấn Độ ngoại giao quyền lực mềm cổ xưa

[Please scroll down for English]
Chủ đề: Vương quốc Hinđu Chămpa – Việt Nam và Ấn Độ ngoại giao quyền lực mềm cổ xưa
Diễn giả: Piu Lahiri
Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt
Ngày giờ: từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút Sáng, thứ Sáu, 10/07/2020 (Múi giờ Việt Nam, GMT+7)
👉 Cách thức: Tham dự buổi tọa đàm thông qua ứng dụng Zoom Cloud Meeting
Mã số buổi họp: 735 7193 0902
Mật khẩu: 3DzVAD

Đường dẫn sự kiện này trên trang Facebook của SVCC Hanoi: https://www.facebook.com/events/693191531257864/

————————-
FREE ONLINE TALK “THE HINDU KINGDOM OF CHAMPA – VIETNAM & INDIA’S ANCIENT SOFT POWER DIPLOMACY”

Topic: The Hindu Kingdom of Champa – Vietnam & India’s ancient soft power diplomacy
Speakers: Piu Lahiri
Language: English and Vietnamese
Date & Time: from 10:00AM to 11:30 AM, Friday, 10/07/2020 (Vietnam Time, GMT+7)
👉 Method: join the talk via Zoom Cloud Meeting
Meeting ID: 735 7193 0902
Password: 3DzVAD

Event link on Facebook page of SVCC Hanoi: https://www.facebook.com/events/693191531257864/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *